Temperatūra un tās mērīšana!
17.06.2021

Temperatūra ir fizikāls lielums, kas raksturo objekta (ķermeņa vai vielas) sasilšanas pakāpi.

Ja kāds ķermenis ir sasilis vairāk nekā cits ķermenis, tad to sauc par siltāku vai karstāku, attiecīgi otrs ķermenis tiek apzīmēts kā vēsāks vai aukstāks. Tomēr, lai adekvāti salīdzinātu un precīzi noteiktu objekta temperatūru, nepietiek tikai ar apzīmējumu karsts vai auksts.

Atkarībā no pielietojuma veida (kontakta, bezkontakta) un temperatūras mērīšanai paredzētajiem objektiem (augsne, šķidrums, gaiss, objekta virsma, ķermenis), izmanto tādu ierīci kā termometrs. Termometra galvenās sastāvdaļas ir temperatūras skala un vide, kura mainās temperatūras ietekmē.

Visbiežāk izmantotas tiek Celsija (0-100°C), Kelvina (273-373K) un Fārenheita (32-212°F) skalas. Visplašāk no tām lieto Celsija skalu. Celsija skalai ir divi atskaites punkti: viens ir ūdens sasalšanas temperatūra, ko pieņem par 0°C, bet otrs ir ūdens vārīšanas temperatūra, ko pieņem par 100°C. Šis temperatūras intervāls tiek sadalīts 100 vienādās daļās, tādā veidā definējot viena Celsija grāda lielumu.

          

Izvēlies mērīšanai sev piemērotāko termometru: Hansatrade


Vernier datu uzkrājēji un sensoru sistēmas!
25.05.2021

Katrai elektroniskajai (viedajai) ierīcei un/vai sensoram ir nepieciešama periodiska apkope:

  • akumulatora nomaiņa vai jaudas (ietilpības) pārbaude;
  • ierīces darba vides programmatūras atjaunināšana (LabQuest);
  • datu apstrādes programmatūras atjaunināšana (Logger Pro, Logger Lite);
  • sensora kalibrēšana;
  • iekārtu uzrādīto kļūdu / defektu novēršana u.c. tehniski darbi.

Mēs palīdzēsim sagatavot jūsu VERNIER aprīkojumu vasaras darba cēlienam vai rudens mācību gada sākumam!Būsim priecīgi atbildēt uz jums interesējošiem jautājumiem par VERNIER ierīcēm!
T. 26347371 / 6755133
E. hansatrade@inbox.lv


Ogļskābās gāzes (CO2) mērītāji/monitori
06.05.2021

Lielu daļu savas ikdienas mēs pavadām iekštelpās, tāpēc gaisa kvalitātei un mikroklimatam tajās ir svarīga loma mūsu labsajūtai, veselībai un darba spējām.

Būtiskākie parametri, kas ietekmē mūsu pašsajūtu iekštelpās, ir gaisa piesārņojums, t.i. cilvēka izelpotās gāzes jeb CO2 līmenis telpā, gaisa kustība, t.i. ventilācija/vēdināšana (stāvošs gaiss telpā, kas tiek sildīts, var radīt sajūtu, ka tas ir sasmacis vai tajā var rasties smakas, bet nelielas gaisa kustības aukstā vai vēsā telpā atkal rada sajūtu, ka ir caurvējš), gaisa mitrums un temperatūra.

Lai cilvēks justos komfortabli un gaiss tiktu uzskatīts par kvalitatīvu, šiem rādītājiem jābūt optimālās robežās: ogļskābā gāze jeb CO2 līdz 1000ppm; relatīvais gaisa mitrums no 40% līdz 60%; telpas temperatūra 17–22°C (tā var atšķirties atkarībā no konkrētās telpas pielietojuma un katra individuālajām vajadzībām).Mūsu piedāvājumā ir vairāki Ogļskābās gāzes (CO2) mērītāji un digitālas ierīces, kas dod iespēju novērtēt un kontrolēt gaisa kvalitāti iekštelpās:

https://hansatrade.lv/preces/merierices_
https://hansatrade.lv/preces/pirmsskola?prece=1912


WINLAB paraugu ņemšanas/iegūšanas sistēma!
26.04.2021

WINLAB izstrādājis profesionālu, augstas kvalitātes un plaša pielietojuma aprīkojumu ekoloģijā, t.i. aprīkojumu dažāda veida paraugu iegūšanai (piemēram, ūdens, grunts, planktona, kukaiņu, taureņu u.c. paraugu iegūšanai).

Teleskopiskais stikla šķiedras rokturis ar atsperes mehānismu ir universāls un savietojams ar vairāk kā 20 dažādām paraugu ņemšanas ierīcēm. Tas ir ērti, vienkārši un ekonomiski - viens rokturis vairākām paraugu ņemšanas ierīcēm!

Vienkārši nospied īpaši ērto atsperes mehānismu, izvelc esošo paraugu ņemšanas ierīci, pievieno citu paraugu ņemšanas ierīci vai tīklu un sistēma ir sagatavota darbam!

Ņemot vērā veicamos darbus un darba apstākļus, pieejami vairāku veidu teleskopiskie rokturi ar garuma regulēšanu no 0,65m ... 6,00m, t.i. 0,65m ... 1,50m; 0,90m ... 2,25m; 1,45m ...2,80m; 1,45m ... 3,85m; 1,45m ...5,00m un 1,45m ...6,00m.


 


Izvēlies sev atbilstošāko!
Ej dabā un pēti! 


Ej dabā un vēro!
12.04.2021

Binoklis (latīņu: bini -‘pa divi’ +oculus -‘acs’) ir optisks instruments, ko veido divi tālskati (katrai acij savs) un kas paredzēts attālinātu priekšmetu novērošanai ar abām acīm vienlaicīgi. Tālskati savienoti kopā tā, lai tos varētu fokusēt vienlaicīgi. Lai binoklis būtu īsāks, tajā iebūvē speciālas prizmas (Porro prizmas), kas gaismas ceļu caur ierīci padara zigzagveidīgu.

Binokļa galvenie parametri ir palielinājums un objektīva lēcas diametrs, ko parasti norāda uz ierīces korpusa kā divu skaitļu reizinājumu. Piemēram, binoklis 10x50 ir ar desmitkārtīgu palielinājumu (ļauj apskatīt priekšmetus tā, it kā tie atrastos 10 reizes tuvāk) un objektīva ārējās lēcas diametru 50mm. Jo lielāks ir objektīva diametrs, jo lielāka ir binokļa gaismas spēja un tas dod spilgtāku un detalizētāku attēlu.

Piedāvājam augstas kvalitātes BRESSER binokļus!
Izvēlies sev atbilstošāko modeli: https://hansatrade.lv/preces/binokli_ 


IESKATIES! Viedie jeb Formas atmiņas materiāli
23.03.2021

   

Formas atmiņas materiāls ir viens no Viedo materiālu veidiem, kuram pievadot termisko enerģiju, mainās vielas mikrostruktūra kristāliskajā fāzē, sakārtojot vielas atomus noteiktā kārtībā (materiāls ieņem sākotnējo formu).
Viedo materiālu pārvērtības notiek atgriezeniski un tās var veikt atkārtoti.

Nitinols - Niķeļa (Ni) un titāna (Ti) sakausējums (55% Ni un 45% Ti), kam piemīt šis atmiņas efekts (spēja pēc plastiskas deformācijas atgūt sākotnējo formu paaugstinātā temperatūrā.

Mūsu piedāvājumā ir šādi produkti:
1040043, Formas atmiņas materiāls (nitinols) - saspraude
22-457, Formas atmiņas materiāls (nitinols) - zvaigzne
22-430, Formas atmiņas materiāls (nitinols) - dzinējs (heat engine)

Lai izdodas demonstrējums! 
Padari mācību stundu interesantāku!